Galicia no tempo | Discografía

Galicia no tempo

(1991 por Milladoiro)

Gravado no ano 91. Estudios Windmill Lane, Dublín. Enxeñeiro: Brian Masterson. Obra temática inspirada na magna exposición do mesmo nome que abarcaba toda a historia de Galicia, das orixes ao presente. Catro movementos compoñen a obra. Temas tradicionais galegos e outro de composición. Editado no mercado americano por Green Linnet e no xaponés por Marquee/Belle Antique.

Mercar € 10
X